عنوان خبر :عصبانیت زیباکلام از عملیات ناموفق آمریکا در سوریه
نام فرستنده :
نام گیرنده :
ایمیل گیرنده :
پیغام شما :