گزارش تصویری هیات رئیسه هیات فوتبال بخش مرکزی- چغادک
چغادک نما : جلسه هیات رئیسه هیات فوتبال بخش مرکزی- چغادک با حضور پیشکسوتان ومدیران باشگاه ها وجمعی از مسئولین شهرچغادک برگزار گردید این جلسه که با حضور رئیس اداره ورزش وجوانان بخش مرکزی در سالن جلسات هیات فوتبال صورت گرفت با اعطای حکم درکمیته های مختلف پایان پذیرفت .
كدخبر: id-867
تاريخ: 2018-04-28 09:54:25

عکاس : میلاد جوکار

هیات رئیسه هیات فوتبال بخش مرکزی- چغادک

هیات رئیسه هیات فوتبال بخش مرکزی- چغادک
هیات رئیسه هیات فوتبال بخش مرکزی- چغادک
هیات رئیسه هیات فوتبال بخش مرکزی- چغادک
هیات رئیسه هیات فوتبال بخش مرکزی- چغادک
هیات رئیسه هیات فوتبال بخش مرکزی- چغادک
هیات رئیسه هیات فوتبال بخش مرکزی- چغادک
هیات رئیسه هیات فوتبال بخش مرکزی- چغادک
هیات رئیسه هیات فوتبال بخش مرکزی- چغادک
هیات رئیسه هیات فوتبال بخش مرکزی- چغادک
هیات رئیسه هیات فوتبال بخش مرکزی- چغادک
هیات رئیسه هیات فوتبال بخش مرکزی- چغادک