شبث بن ربعی‌های زمان ما
چغادک نما: این انقلاب که باعث صدور ارزش ها و آرمان های آن در سراسر عالم گردید و باعث شد بسیاری از آزار مردان و آزاد اندیشان جهان از آن به عنوان الگوی تمام عیار در کشور خود استفاده کنند و بر بر هیچ کسی پوشیده نیست که این انقلاب با شکوه و عظمت هرچه بیشتر در حال حرکت به سوی آرمان های اسلامی و رسیدن به جامعه مهدوی است
كدخبر: id-3426
تاريخ: 2020-11-21 11:30:45

به گزارش چغادک نما محمود خدری مدرس دانشگاه: اگر مختصر با تاریخ اسلام آشنا باشید و مخصوصاً حوادث سده نخستین هجرت را مطالعه کرده باشیم نام شخصی به نام شبث بن ربعی زیاد شنیده ایم شبث بن ربعی نمونه تمام عیار سیاست پیشه گان یا به قول امروزی هانان به نرخ روزخورهاست.وی از قبیله بنی تمیم و مضر است زمان پیامبر اسلام صلی الله علیه و آله و سلم رادرک کرد، در پایان زندگی پیامبر و آغاز خلافت ابوبکر وقتی که سجاح ادعای پیامبری کرد و ابوبکر با مرتدان نبرد را آغاز کرد به مسلمانان پیوست. هنگامی که شورشیان خانه عثمان رامحاصره کردند، با شورشیان بود در نبرد صفین در کنار امام علی علیه السلام ایستاد پس از مرگ معاویه چون عراقیان امام حسین علیه السلام را به سوی خود فرا خواندند یکی از نامه نگاران و دعوت کنندگان امام حسین علیه السلام بود. همراه سپاه عمر سعد به کربلا آمد به خاطر شرکت در شهادت امام حسین علیه السلام پلیس کوفه را به اوسپردند.

هنگامی که مختار به خونحواهی امام حسین علیه السلام برخاست،به او پیوست و چون مصعب به جنگ مختار آمد مخالف مختارگشت واورا درصف کشندگان او می بینیم .به زبانی دیگر می توان گفت که در این سال ها یعنی سال های آغازین اسلام ،دورنگی ونفاق به اوج خود رسیده است و در این سالهاست که این گروه در راه عقیده باطل خود تلاششان بسیار است.

انقلاب اسلامی ایران در سال ۵۷به رهبری حضرت امام خمینی  رضوان الله تعالی علیه به با خون هزاران شهید به وقوع پیوست یکی از بزرگترین انقلاب قرن معاصر بودکه بسیاری از انقلاب های دیگر در سراسر جهان از این انقلاب انقلاب شکوهمند پیروی کرده اند.

این انقلاب که باعث صدور ارزش ها و آرمان های آن در سراسر عالم گردید و باعث شد بسیاری از آزار مردان و آزاد اندیشان جهان از آن به عنوان الگوی تمام عیار در کشور خود استفاده کنند و بر بر هیچ کسی پوشیده نیست که این انقلاب با شکوه و عظمت هرچه بیشتر در حال حرکت به سوی آرمان های اسلامی و رسیدن به جامعه  مهدوی است، با همه این ها متاسفانه آسیبهای‌ زیادی این انقلاب را تهدید می کند،که یکی از اینا ورود افرادخوارج مسلک به سیستم ها و دستگاه های دولتی است. به طوری که ما از اول انقلاب تا کنون شاهد نفوذیهای غربزده و لیبرال در هر زمان به دلایل مختلفی هستیم،که بانفوذ خود بارها برای این انقلاب مشکل ساز شده اند.

به عنوان مثال می توان از افرادی در این انقلاب نام برد که مانند شبث بن ربعی در طول این ۴۰ سال برای رسیدن به پستها و مقام های دنیوی از این حزب به آن حزب و از این جناح به آن جناح با توجه به موقعیت‌های جناح های سیاسی نقل و مکان کرده اند و لذا می توان گفت مهمترین چالش و آسیب  همین افراد ها وجناح‌های سیاسی هستند که نان به نرخ روز خور بوده و برای حفظ پست و مقام حاضرند تغییر موضع دهند،و برای حفظ پست ومقام خود  برای کشور و نظام نیز مشکل درست کنند، لذا بر ماست که این شبث بن ربعی انقلابی که با خون هزاران شهید به دست آمده را بشناسیم خارج های زمان خود را به مردم معرفی کنیم تا مردم عملکرد این لیبرال‌ها غربزده را به پای انقلاب ننویسند و در اسرع وقت با برخورد قانونی  با کسانی که  با نفوذ خود نظام را به چالش کشیده اند، برخورد شود و توجه به محرومین و مردم که ولی نعمت ما هستند باید در اولویت اصلی نظام شکوهمند اسلامی باشد تا خدای ناخواسته به خون شهیدان خیانت نکرده باشیم./گام خبر