کد خبر : 761تاریخ ثبت : 1397/1/3 01:35:19
/ یادداشت/ حسین نجفی کارشناس ارشد علوم سیاسی

چرایی انتخاب "حمایت از کالای ایرانی" به عنوان شعار سال

بی تردید یکی از مهم ترین محورهای اقتصاد مقاومتی، توجه به تولید ملی و استفاده از کالای ایرانی و تولید داخل محسوب می شود که میتوان آن را به عنوان موثرترین راهکار ایستادگی و مقاومت در مقابل تهدیدهای خارجی، قلمداد نمود.

چغادک نما : حسین نجفی کارشناس ارشد علوم سیاسی و روابط بین الملل: بی تردید یکی از مهم ترین محورهای اقتصاد مقاومتی، توجه به تولید ملی و استفاده از کالای ایرانی و تولید داخل  محسوب می شود که میتوان آن را به عنوان موثرترین راهکار ایستادگی و مقاومت در مقابل تهدیدهای خارجی، قلمداد نمود. تقویت اقتصاد مقاومتی سبب می شود تا کشور، نیازهایش را در داخل برطرف و با ارتقای کیفی و متنوع سازی محصولات نسبت به کالاهای مشابه خارجی رقابت و کالای کیفی خود را در برابر رقیبان خارجی عرضه کرده و به نوعی رقابت پذیری خودرا حفظ نماید.
از طرفی اعمال تحریم های اقتصادی در سال های اخیر این موضوع را بیش از گذشته ضرورت بخشیده است که باید  به تولیدات داخلی توجه ویژه داشت؛ چرا که با توسعه صنایع بومی و درونزا و حمایت از تولیدات داخلی می توان به راحتی بخش قابل توجهی از نیازهای عمده جامعه به کالاهای مختلف را در داخل کشور برطرف ساخت.
رهبر معظم انقلاب از سال 88، تاکنون شعارونام سال را با دیدگاه اقتصادی مطرح و عنوان نموده اند شاید علت این اقدام آن بوده است که دشمن در سالهای اخیر رویارویی خود را با مردم ایران در حوزه اقتصاد قرار داده است. بعبارتی حوزه و نوع جنگ دشمن از حوزه نظامی صرف به حوزه های دیگر نظیر اقتصاد گرایش پیدا کرده است و تحریم های اقتصادی مهم ترین نمونه این دشمنیهاست.امروز جنگ دشمن ادامه دارد اما شکل و ماهیت آن متفاوت شده است و ما نیز زمانی میتوانیم از کشور و نظام مقدسمان دفاع واقعی و موثر داشته باشیم که در صحنه اقتدار اقتصادی استوار حرکت نماییم . لذا رهبر معظم انقلاب مساله اقتصاد را در شعارها قرار دادند تا نظام اسلامی با قدرت یافتن در حوزه اقتصاد از هجمه های دشمن در امان باشد. نامگذاری سال با عنوان ، «حمايت از کالای ایرانی »توسط مقام معظم رهبری نشان دهنده نقش تاثيرگذار توليدات داخلی در رونق اقتصادی کشور و خنثی نمودن توطئه های استکبار جهانی در اعمال فشارهای سیاسی، اقتصادی، اجتماعی عليه جمهوری اسلامی ايران است.
معظم له در پیام لحظه تحویل سال ، حمایت از کالای ایرانی را بعنوان شعار سال 97 برگزیدند که بطور مختصر به جنبه های توجه به این مهم خواهیم پرداخت.
در قرون گذشته اقتدار، تک مؤلفه‌ای بود، اما در دنیای امروز مؤلفه‌های اقتدار در بخشهای متنوع و مختلف دیگر بازتعریف میشود که مهمترین گزینه ، گزینه اقتصادیست ،اقتصاد به سبب عوامل متعددی، از جمله ارتباط نزدیک با سیاست و اثرپذیری و نیز اثرگذاری بر آن و همچنین اثر مستقیم بر زندگی  مردم، همواره نقش بسزایی را در مناسبات جهانی ایفاء کرده و از این جهت است که هرگاه کشورهای غربی، به دلیل قدرت اقتصادی بالا، بخواهند بر کشوری سلطه پیدا نموده و موضوعی را بر دیگر کشورها تحمیل نمایند، از اهرم تحریم های اقتصادی استفاده می نمایند؛ چراکه نسبت به گزینه ی نظامی اولاً هزینه ی کمتری برای کشورهای تحریم کننده دارد و از طرف دیگر دارای اثرگذاری بیشتری است.
از این رو، مسئله ی اقتدار اقتصادی مورد توجه مقام معظم رهبری بوده است و همواره بر این نکته تأکید داشته اند که برای جلوگیری از فشار کشورهای مستکبر، کشور باید به سمت تقویت ساخت درونی و عدم وابستگی به سایر کشورها حرکت نماید.
به دیگر بیان میتوان گفت اقتدار نظامی ، سیاسی ، و فرهنگی همگی بصورت زنجیروار به اقتدار در حوزه اقتصاد ارتباط دارند و در جامعه جهانی و نظام بین الملل امروز کشوری مقتدر و توانمند است که اقتصادی پویا و قوی داشته باشد چراکه این امر سبب تولید ثروت و سرمایه شده و قدرت زاست و از طرف دیگر اگر اقتصاد حل نشود سایر موضوعات نظیر سیاست، امنیت و حتی فرهنگ و روابط با جامعه جهانی ناپایدار خواهد بود به بیان ساده،در سیاست نمی‌توان پشت میز مذاکره نشست در حالی که از اقتصاد پویایی برخوردار نبود. نمی‌تواندر بُعد نظامی نمیتوان پیشرفت چشمگیری داشت وقتی که سرمایه و توان مالی نداشت و همه این اقدامات بدون پول و سرمایه ابتر خواهند ماند.
لذا تأکیدات مکرر از سوی مقام معظم رهبری، طی سالیان اخیر، به علت تمرکز دشمن بر روی مسائل اقتصادی است.
یکی از راه هایی که می تواند در اقتدار اقتصادی اختلال ایجاد نمود، عدم تمایل به استفاده از تولیدات داخلی و وابستگی به تولیدات خارجی است.در همین راستا یکی از مهم ترین پارامترهای اقتصاد مقاومتی، توجه به تولید ملی و استفاده از کالای ایرانی محسوب می شود.
استفاده از کالای ایرانی پیامدهای مثبت فراوانی برای کشور در بردارد برای نمونه میتوان به ایجاد ارزش افزوده، رشد اقتصادی کشور، کاهش نرخ بیکاری، جلوگیری از افزایش تورم و ارتقای درآمد ملی و فردی وقدرت خرید ،تولید ناخالص داخلی، پیشرفت صنایع و کارگاههای اقتصادی و پویایی آنها ، ایجاد بازار رقابتی، رفاه و اشتغال زایی بیشتر و ممانعت از خروج ارز اشاره کرد و از طرفی بستر مناسبی برای سرمایه گذاری های آینده را در بخش تولید مهیا می سازد و با افزایش و بهبود کیفیت کالا میتوان مازاد مصرف داخل را به خارج صادر و بدین ترتیب درآمد ارزی قابل توجهی برای کشور ایجاد کرد. بنابراین برای دستیابی به توسعه می بایست که توجه و حمایت از کالا و تولید داخلی را مدنظر قرار داد.
از طرفی کشور اسلامی و عزیز ما ، سرمايه های نرم افزاری و سخت افزاری و منابع زیادی در اختيار دارد که بايد در چرخه تولید و اشتغال قرار گيرد. روی آوردن به کالاهای خارجی و عدم توجه و بی مهری نسبت به  توليدات داخلی، زیان های فروان و مهلکی به دنبال دارد که از جمله آنها ميتوان به زنگ زدگی چرخه اقتصادی در بخش تولید و توليدات داخلی، بی کاری، و معضلات فرهنگی و اجتماعی ناشی از آن  وابستگی به خارج و هدر رفتن سرمايه های داخلی  آن اشاره کرد که این خود تبعات بین المللی نظیر عدم توان چانه زنی در مجامع بین المللی را بدنبال داشته و مانع اقتدار یک نظام سیاسی است.
مقام معظم رهبری در سال 91 نیز  این موضوع را با همین مضمون و تحت عنوان گسترده تری بیان فرموده بودند شعار سال 91 تحت عنوان« تولید ملی ، حمایت از کار و سرمایه ایرانی» گواه این مدعاست و شاید بتوان شعار امسال را ادامه همان شعار  مطرح نمود و این اتفاق با توجه به اقدامات سال 91 زمینه و بستر لازم را داراست معظم له  در آغاز سال 1391 فرمودند: اگر ما توانستیم تولید داخلی را رونق ببخشیم، مسئله تورم حل خواهد شد ،مسئله اشتغال حل خواهد شد، اقتصاد داخلی به معنای حقیقی کلمه استحکام پیدا خواهد کرد. امروز نیز دقیقا همین اقدامات لازم و ضروریست چراکه تولید داخلی زمانی رونق خواهد یافت که کالای داخلی اولاً دارای کیفیت مطلوب بوده و ثانیاً مورد حمایت آحاد جامعه قرار گیرد. و اولین گام در این مسیر فرهنگ سازی نهادینه شدن فرهنگ استفاده از کالای ایرانی است . صداوسیما، رسانه ها و تریبون های مختلف تبلیغاتی در جامعه و فضای مجازی در این باره مسئولیت و رسالت بزرگی برعهده دارند تا با فراخواندن مردم نسبت به مصرف کالای تولید داخل، و آگاهسازی مردم نسبت به عواقب مثبت حمایت از کالای داخلی و نیز عواقب زیانبار و جبران ناپذیر بیمهری به تولید داخل و بیکار شدن کارگر ایرانی و وابستگی کشور ، همگان را به این مساله ترغیب و تشویق کنند و آن را به عنوان یک تکلیف و وظیفه شرعی و ملی معرفی نمایند.
بر کسي پوشيده نيست که امروز اقتدار يک کشور بر پايه توانایی اقتصادی آن کشور رقم میخورد و افزايش توليدات ملی پايه و اساس استقلال هر ملتی را تشکيل میدهد و در همين راستا با توجه به منويات مقام معظم رهبري، مسئولان نظام مقدس جمهوری اسلامی ايران و صاحبان فکر و سرمايه بايد بيش از پيش رونق بازار توليدات ملی را در دستور کار خود قرار دهند.
امروز مسئولین و متولیان اجرایی کشور باید با بکارگيری راهکارهای اجرایی در افزايش توليدات داخل و بهبود کيفيت آنها، حمايت از توليد کنندگان و سرمايه گذاران در توسعه فعالیتهای تولیدی در کشور و کاهش قيمت کالا ها، ايجاد بستر لازم برای اقدامات تشویقی مورد نياز میتواند موجبات تولید کالاهای باکیفیت داخلی را فراهم ساخته و باعث روی آوری جامعه به کالاهای تولید داخل شوند که این خود رشد اقتصادی کشور را فراهم آورده و علاوه بر کاهش وابستگی به کشورهای بيگانه زمينه را برای حضور توليدات ایرانی در بازار های جهانی ايجاد نموده و موجب افزایش ثروت و قدرت و به طبع آن اقتدار نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران گردد.

گام نیوز

اخبار مرتبط
    کلمات کلیدی
    ثبت دیدگاه